Nieuwsbrief 2 oktober 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Ouderavond, Presentatie verbeterplan, Afscheid Sacha van Meerendonk, Studiedag 17 oktober, Kinderboekenweek, Kidsclub cultuur, Inspectiebezoek, Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage

OUDERAVOND / VERBETERPLAN
Komende dinsdagavond 7 oktober va. 20 uur wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken.  Lees meer…

AFSCHEID SACHA VAN MEERENDONK
Afgelopen vrijdag is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Na ongeveer zeven jaar op de Benoordenhout gewerkt te hebben, is hij vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur en Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad. Er waren mooie woorden en mooie cadeaus en tenslotte een dankwoord van de pensionaris zelf. Lees meer…

STUDIEDAG
Vrijdag 17 oktober hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij en de juffen gaan weer van alles bijleren.

KINDERBOEKENWEEK
De komende week staat het thema “feest” centraal in de school. Het onderwerp van de Kinderboekenweek leent zich natuurlijk voor allerlei leuke dingen. Afgelopen woensdag was de feestelijke opening met muziek en dans. We hebben een boekenmarkt op het schoolplein gehad die heel succesvol was. Daarnaast heeft de school alle bekroonde kinderboeken gekocht. Lees meer…

KIDSCLUB CULTUUR
Zeer binnenkort krijgt u via de mail een aantal aanbiedingen die gericht zijn op buitenschoolse activiteiten op het gebied van dans, muziek, acteren en zang. Het is daarbij de bedoeling dat u, als u uw kind mee wil laten doen, zelf direct de kosten overmaakt op de rekening van de uitvoerende organisatie.
Wij krijgen dan weer van de organisatie te horen wie zich aangemeld heeft. Lees meer..

INSPECTIEBEZOEK
Op 16 oktober krijgt de school bezoek van de Rijksinspectie voor het onderwijs. De school doet mee aan een zg. Stelselonderzoek. Daarbij worden scholen ad random door de inspectie uitgekozen. De bedoeling is dat de inspectie daarmee informatie krijgt waarmee “de staat van het onderwijs” in Nederland geschreven kan worden. Dat is het landelijke rapport van de Rijksinspectie. Lees meer…

OVERMAKEN OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Lees meer… 

OVERMAKEN OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Lees meer…