Nieuwsbrief 2

In deze nieuwsbrief: overblijf betaling, MR-OR avond, oudervereniging, studiedag

OVERBLIJF BETALING 1ste termijn

Hierbij het verzoek aan alle ouders tot betaling van de overblijfkosten als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,- per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,-) in september, de tweede (€120,-) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

 

MR/OR AVOND

Op maandag 14 oktober is om 19.00 uur de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR zullen op deze avond  een presentatie geven. Daarna zal er een gastdocent een workshop over ‘positive discipline’ (opvoeden met het hart) geven. Zie: bijlage.

OUDERVERENIGING

We zoeken nog enthousiaste ouders voor de oudervereniging. Vind je het ook belangrijk een bijdrage te leveren aan de gezellige activiteiten voor kinderen en ouders op school? De oudervereniging werkt o.a. mee aan het zomerfeest, de kerstborrel voor ouders en de KidsClub. Geef je op bij Joris Geeven: 06-55434914.

STUDIEDAG 16 SEPTEMBER

Aanstaande maandag is er een studiedag. Alle kinderen zijn dus vrij. Met ons team werken we deze dag aan de speerpunten van ons jaarplan. We richten ons op technisch lezen en spelling in de groepen 3 tot en met 8. In de onderbouw werken we aan de doorgaande lijn van ons onderwijs.

BELANGRIJKE DATA

  • maandag 16 september:             studiedag: alle leerlingen vrij
  • dinsdag 18 september:                Prinsjesdag, vrij
  • maandag 23 september:             schoolfotograaf