Nieuwsbrief 21 april 2017

In deze nieuwsbrief: sportdag, medezeggenschapsraad, juffendag, belangrijke data

SPORTDAG

Vandaag was de sportdag Koningsspelen en de spelletjesochtend voor groep 1-2. Deze dag was weer een groot succes. Fair play speelde een belangrijke rol en er werd goed samengewerkt in de teams. Dank natuurlijk aan alle ouders die geholpen hebben en niet te vergeten ook dank aan de leerkrachten die zich, onder leiding van Jacqueline Heeg, weer enorm hebben ingezet om deze dag mogelijk te maken.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Dinsdag 11 april heeft de MR vergaderd. We hebben o.a. gesproken over de dyslexie aanpak in onze school, de mogelijkheden voor extra ondersteuning van leerlingen en er was ook aandacht voor de acties vanuit de PO raad. Verder kreeg de school veel positieve reacties op de klassenpost, fijn om te horen dat ouders hierdoor goed op de hoogte zijn van wat er in de klas gebeurt. Aan het einde van het schooljaar is er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Binnenkort kunnen jullie een vacature bericht verwachten. Ook hebben we afgesproken dat veiligheid aan de vaste agendapunten wordt toegevoegd. Dit gaat om fysieke en sociale veiligheid en b.v. ook de Kanjertraining.

JUFFENDAG

De juffendag is niet op woensdag 10 mei zoals vermeld in de jaarkalender maar op woensdag 17 mei! Jullie hebben al een uitnodiging ontvangen.

Thema: Disco

De juffen zijn jarig.

We vieren het met de hele school tegelijk.

Trek je mooiste glitter disco-outfit aan en kom naar ons feest.

BELANGRIJKE DATA

  • tot en met 5 mei: Meivakantie
  • maandag 15 mei: schoolfotograaf
  • zondag 14 mei Moederdag
  • woensdag 17 mei: juffendag
  • 25 en 26 mei: Hemelvaart: alle leerlingen vrij
  • dinsdag 30 mei 19.00 uur MR vergadering