Nieuwsbrief 21 augustus 2015

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Welkom! Wat algemene mededelingen en nogmaals een herinnering aan de brief rond het leermiddelenfonds.

 

Beste ouders,

Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we weer beginnen. De afgelopen dagen hebben de leerkrachten hard gewerkt om de klas in orde te krijgen en om zich goed voor te bereiden op de dingen die gaan komen. We hebben weer nieuwe spullen in de school en de leerkrachten hebben ook weer nieuwe dingen geleerd. Kortom; we zijn er klaar voor. Natuurlijk hopen we dat de kinderen op een fijne vakantie kunnen terugzien en dat zij er ook weer zin in hebben. De nieuwe kinderen heten we natuurlijk van harte welkom!

Er zijn een paar dingen die ik in ieder geval even met jullie wil delen.

  1. Het afgelopen jaar hadden we gymnastiek op donderdag in het Maerlant College en op vrijdag in de Paschalis. De vrijdag blijft het zelfde maar komend jaar zullen we op dinsdag gym hebben in de Oranje Nassauschool. Om 08.30 uur begint daar groep 8 met gymnastiek. De kinderen gaan die dag dus rechtstreeks naar de gymlocatie en niet naar school. De school staat in de Weissenbruchstraat 119. Na de les lopen de kinderen samen met de juf terug naar school. Groep 3 gymt nog in de school en groep 5 zwemt die dag.
  2. Voor muziek hebben we volgend schooljaar een echte muziekdocent; Jannum Kruidhof. Hij zal een dagdeel per week les komen geven voor de groepen 3 t/m 8. Op welke dag hij komt is nog niet zeker maar dat zal 1 september duidelijk zijn. De eerste week is er dus nog geen muziekles maar we hopen in de week erna wel te kunnen beginnen.
  3. Groep 5 zal komend schooljaar ook weer op dinsdag zwemmen in Overbosch. Voor dat zwemmen hebben we altijd een ouder nodig voor de begeleiding. De eerste zwemles is op 1 september om 11.15 uur tot 12.00 uur. De kinderen gaan daar met de bus naartoe.
  4. We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van twee leerkrachten. Juf Jose en juf Carine zullen dit jaar niet meer werkzaam zijn op onze school. Daarnaast is juf Marlijn een paar weken geleden bevallen van een prachtig meisje, Evi en kan juf Marjolein ieder moment bevallen van haar kindje. Dat heeft tot gevolg dat we een paar nieuwe, tijdelijke leerkrachten in de school aan het werk krijgen. In de klas van groep 8 zal juf Sahiner op maandag, donderdag en vrijdag werken naast juf Idelette. In groep 5 zal op maandag juf Genevieve les geven en in groep 4 zal zij ook op dinsdag en woensdag werken. De verwachting is dat iedereen na de kerstvakantie weer terug zal zijn.
  5. De nieuwe kalender met een overzicht van alle activiteiten in en rond de school en de vrije dagen en vakanties, is woensdag a.s. klaar en donderdag krijgen de kinderen hem mee naar huis. Dankzij de hulp van Yildiz de Leeuw ziet het er weer prachtig uit.

Tenslotte wil ik uw aandacht nogmaals vestigen op de brief van de ouderraad vlak voor de schoolvakantie over het Leermiddelenfonds. Voor ons is dat een bijna onmisbare bron. Het geeft ons de ruimte om wat extra’s voor uw kinderen te realiseren. Alles wat u in het fonds stopt, wordt besteed aan extra leermiddelen voor uw kind.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de Oudervereniging OBS Benoordenhout onder vermelding van ´bijdrage leermiddelenfonds´. Het IBAN nummer is NL35 INGB 0007 2105 64.