Nieuwsbrief 24 november 2017

In deze nieuwsbrief: NT2, talentontwikkeling en plusklas, belangrijke data

 

NT2 (Nederlands als 2de taal) lessen

Veel kinderen hier op school spreken één of meerdere andere talen thuis. Op school volgen zij Nederlands onderwijs en vaak gaat dat heel goed. Sommige ouders kiezen ervoor om de ontwikkeling van de Nederlandse taal extra te stimuleren door hun kind(eren) buiten school extra NT2 lessen te laten volgen. Spreken, luisteren en lezen zijn belangrijke elementen in deze lessen. Het is van belang om veel taalcontact te hebben om de taalontwikkeling te stimuleren, buitenschoolse activiteiten zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Vanuit deze gedachte is het idee ontstaan om NT2 lessen als kidsclubactiviteit bij ons op school aan te gaan bieden. Graag willen wij inventariseren of hier interesse voor is. Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u een mail sturen naar Saskia Boschloo; s.boschloo@obsbenoordenhout.nl. Graag in de mail vermelden voor welke kinderen (naam en groep) de interesse voor NT2 lessen geldt. Op basis van de aanmeldingen, zullen we besluiten of en hoe we invulling zullen geven aan de NT2 lessen en jullie hierover verder informeren.

 

TALENTONTWIKKELING EN PLUSKLAS

Vanaf het begin van dit schooljaar zijn we op allerlei fronten bezig geweest met talentontwikkeling. Onderdeel hiervan is het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen bij ons op school beter vorm te geven. Nu de studiedagen voor de leerkrachten geweest zijn en er de nodige kennis is opgedaan, zijn we alvast begonnen met het opnieuw invullen van de plusklas. Zoals we het voorgaande jaren gedaan hebben zal na de kerstvakantie gaan veranderen. Om de leerlingen alvast te laten wennen aan de nieuwe materialen, werken we sinds een aantal weken met een deel van deze materialen (uit de lessenserie van Levelwerk). Er wordt een ouderavond georganiseerd voor ouders van leerlingen die momenteel in de plusklas zitten. Ook andere ouders, die hierin interesse hebben zijn, zijn uiteraard van harte welkom. Deze avond vindt plaats op dinsdag 12 december om 20.00 uur. Als jullie hierbij aanwezig willen zijn: graag aanmelden bij Marlijn van Dijk (coördinator meer- en hoogbegaafdheid en talentontwikkeling) via m.dijk@obsbenoordenhout.nl

 

BELANGRIJKE DATA

  • 5 december: Sinterklaas, alle leerlingen 12 uur vrij
  • 12 december: 19.00 uur: MR vergadering
  • 12 december: 20.00 uur: ouderavond plusklas