Nieuwsbrief 25 januari 2019

In deze nieuwsbrief: Kanjer, cultuurweken

Een kijkje in de Kanjerles

De Kanjertraining lessen worden wekelijks afgesloten met een vertrouwensoefening. In de vertrouwensoefeningen wordt veel contact gemaakt, zoals elkaar een hand geven, arm om elkaars schouder enz. De vele spelsuggesties voor de vertrouwensoefeningen zijn erop gericht kinderen te leren elkaar op een normale manier aan te raken; anders dan duwen, schoppen, trekken of slaan. Normale aanrakingen zoals elkaar bij de hand vasthouden, vergroten het onderling vertrouwen. Uiteraard hoeven kinderen die liever niet mee willen doen verplicht deel te nemen aan de vertrouwensoefeningen. Met de hele groep of een kleiner groepje voeren we de oefeningen uit.
Samenwerken is van groot belang. Groepen die goed weten samen te werken zijn succesvoller. Werken kinderen goed samen, dan vergroot dat ook de groepscohesie en is het daardoor bovendien ook leuk. Bij het samenwerken hebben we de witte pet op en letten we goed op de kanjerregel ‘wij helpen en vertrouwen elkaar’.
Een voorbeeld van een vertrouwensoefening is een hoepel door te geven in de kring zonder dat we elkaars handen loslaten.

Cultuur weken dansproject

Op maandag 4 februari zullen de leerkrachten samen met de leerlingen beginnen aan de dansprojectweken van Cultuur Op zijn Haags van de Cultuurschakel. Dit jaar hebben we gekozen voor thema identiteit. Hieronder kunt u lezen wat de leerlingen gaan leren over dans. Holland Dance zal ook de dansworkshop Dansparels geven aan alle leerlingen van onze school.

Als afsluiting zal er op donderdag 14 februari 18.30 uur in het Maerlant College van iedere groep een dans te zien zijn.

Groep ½ project: mijn lijf De leerlingen worden in dit project bewust van hun lichaam. Ze ontdekken en ervaren wat ze allemaal met hun lijf kunnen doen. De leerlingen verkennen de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam aan de hand van personages.

Groep ¾ project: dansen als een….. De leerlingen ontdekken in dit project wie ze willen zijn aan de hand van figuren uit de jeugdliteratuur: stoere, lieve, enge en eigenwijze personages. De door de leerlingen gedanste personages worden samengebundeld tot één grote dansparade.

Groep 5/6 project dans en sport. De leerlingen gaan op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen dans en sport. Ze kijken welke bewegingen karakteristiek zijn voor bepaalde sport- of dansstijl. In de eindopdracht komen de verschillende deelopdrachten samen in één grote groepsdans.

Groep 7/8 project samen één Een dansgroep bestaat uit individuele dansers maar is tegelijkertijd één geheel. Ze bekijken diverse filmpjes van uiteenlopende dansstijlen en onderzoeken de overeenkomsten en verschillen. Het project wordt afgesloten met een individuele dansopdracht.

Belangrijke data:

  • donderdag 14 februari: culturele avond
  • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
  • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
  • dinsdag 5 maart 19 uur: MR vergadering
  • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag