Nieuwsbrief 28 September 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek, MR, Ouderavond 11 oktober, herinnering betaling overblijf, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

Bij deze nieuwsbrief ook nog de nieuwsbrief van de Kinderboekenweek. Heeft u nog kinderboeken over dan kunt u deze ook altijd aan de school doneren (afgeven bij juf Michele). Een aantal kinderen van groep 6 gaat dinsdag de etalage bij boekhandel Couvée (in de van Hoytemastraat) in de sfeer van de Kinderboekenweek inrichten. Neemt u een kijkje om te zien hoe mooi het is geworden?!

MR VERGADERING 4 oktober

Op dinsdag 4 oktober is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: methodisch schrift in groep 3 t/m 8 en het verzuimprotocol. Ook zullen we de inhoudelijke jaarplanning van de MR voor schooljaar 2016-2017 vaststellen. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

OUDERAVOND 11 OKTOBER

Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Vanaf maandag a.s. kunt u zich inschrijven voor de workshops. De inschrijflijsten hangen in de hal, direct rechts. Ook kunt u via de email (directie@obsbenoordenhout.nl ) de voorkeur van maximaal 2 workshops aangeven.

 • Zo leren kleuters: Deze interactieve workshop gaat over het leren van kleuters. De leerkrachten laten u zien hoe er in de dagelijkse lespraktijk wordt aangesloten bij de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u zelf ervaren hoe spelend leren werkt.    
 • Met sprongen vooruit: Deze interactieve workshop gaat over oefeningen en spellen om zowel interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan.
 • Uitdagend leren: Deze interactieve workshop gaat over hoe we leerlingen die meer aankunnen, uitdagen tot leren. Dit zijn zowel leerlingen die met pluswerk in de klas werken als de leerlingen die naar de Plusklas gaan. In deze workshop komt u meer te weten over de growth mindset en kunt u zelf ervaren hoe het is om aan een uitdagende opdracht te werken.
 • Kanjertraining: Deze interactieve workshop gaat over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). In deze workshop kunt u zelf ervaren hoe het is om een vertrouwensoefening te doen. Ook heeft u de gelegenheid om voor 15 euro het Kanjerboek voor ouders te kopen.
 • Lekker fit: Deze interactieve workshop gaat over de invloed van bewegen en voeding op het leren van kinderen. U komt meer te weten over een gezond tienuurtje, de gezonde lunchtrommel. Hoeveel eten heeft mijn kind eigenlijk nodig? Ook kunt u praktische voorbeelden zien van gezonde traktaties.

BETALING OVERBLIJF

Hierbij een herinnering voor wie de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen

€ 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 4 oktober: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 5 oktober: 8.30 uur opening Kinderboekenweek, 12.00 uur kleedjesboekenmarkt
 • dinsdag 11 oktober: 19.00 uur ouderavond OR/MR en workshops
 • vrijdag 14 oktober: 8.30 uur Kijkochtend Opa’s en Oma’s afsluiting Kinderboekenweek
 • maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
 • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij.