Nieuwsbrief 29 maart 2019

In deze nieuwsbrief: Grote Rekendag, datum sportdag, schoolreis, luizencontrole

Grote Rekendag

Woensdag 3 april is de grote Rekendag. Om deze dag feestelijk te openen is het de bedoeling dat alle leerlingen iets aantrekken of meenemen wat uit verhouding is. Denk hierbij bijv. aan een te grote trui, te grote schoenen, of juist te kleine kleren. Ze kunnen ook voorwerpen die veel groter of kleiner zijn dan in werkelijkheid meenemen. Het zou leuk zijn als iedere leerling iets kan tonen op de mini-modeshow, ouders zijn natuurlijk als publiek welkom.  De opening start om 08:30 uur. 

Wijziging datum sportdag: 17 mei nieuwe datum

De datum van de sportdag en de spelletjes dag voor de kleuters is gewijzigd i.v.m. de beschikbaarheid van de sportvelden. Nieuwe datum voor de sportdag is vrijdag 17 mei. Zet alvast in de agenda want op deze dag kunnen we veel hulp van ouders gebruiken!

Schoolreis

De schoolreis is op dinsdag 28 mei. De kosten voor deze dag zijn: € 30,- per kind. U kunt de schoolreisbijdrage overmaken naar: NL78INGB0007234040 t.n.v. DHS Benoordenhout o.v.v. schoolreis, naam leerling en groep. Wij verzoeken u de schoolreisbijdrage zo snel mogelijk te voldoen, in ieder geval vóór 21 april 2019. Meer informatie over het schoolreisje en begeleiding ontvangt u via de groepsleerkracht en/of de klassenouders.

Luizencontrole

Vanmorgen is er door een heleboel hulpouders een luizencontrole gehouden in alle groepen. Hartelijk dank als eerste aan deze hulptroepen! Gelukkig hebben we gemerkt dat bijna de hele school luizenvrij is. De kinderen die wel hoofdluizen hadden, zijn door ouders opgehaald en behandeld en ook de ouders van kinderen die neten hadden zijn op de hoogte gesteld. Dagelijks met een speciale netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is waarschijnlijk even effectief als behandeling met hoofdluismiddelen. Dit is de voorkeursbehandeling omdat in het algemeen altijd de voorkeur uitgaat naar niet-medicamenteuze behandeling. Bovendien leidt deze behandeling niet tot resistentie- ontwikkeling.

We zullen over 2 weken een hercontrole houden. Alle leerlingen waarbij luizen zijn gecontroleerd worden maandagochtend opnieuw gecontroleerd door de betreffende leerkrachten.

Belangrijke data:

  • woensdag 3 april: 8.30 uur: opening Grote Rekendag op het schoolplein
  • vrijdag 12 april: her controle hoofdluizen
  • dinsdag 16 april: 19.00 uur: MR vergadering
  • donderdag 18 april: Paasontbijt
  • vrijdag 19 april: Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
  • maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei: meivakantie