Nieuwsbrief 31 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, schrijfonderwijs, muziekonderwijs, hoofdluis, CPC loop, belangrijke data

INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND

Op 7 november start de internationale projectweek. Tijdens deze week zullen we in alle groepen activiteiten hebben in het teken van de internationale week. Op donderdag 10 oktober is de culturele avond in het Maerlant. Alle leerlingen zullen dan een optreden met een internationaal tintje uitvoeren.

SCHRIJFONDERWIJS

Dit schooljaar kijken wij vanuit ons schoolplan en jaarplan naar het schrijfonderwijs. In het moderne schrijfonderwijs zijn 2 stromingen, het hellend schrift en het blokschrift. Vanuit verschillende nationale en internationale praktijkonderzoeken en theoretische studies blijkt dat voor beide methodes voors en tegens zijn aan te voeren. Kortom er is geen eenduidig beeld van wat “het beste” zou zijn.

Kijkend naar de ontwikkelingen van onze school de afgelopen jaren (gedifferentieerd onderwijs, coöperatief leren en interactieve lessen) zijn wij van mening dat het blokschrift hier goed bij aansluit. Omdat we het belangrijk vinden ouders hierbij te betrekken zullen we binnenkort een draagvlakpeiling onder ouders houden. Zodat we daarna, in overleg met de medezeggenschapsraad, tot een gefundeerd besluit kunnen komen. Om een significant resultaat te kunnen meten is het van groot belang dat iedereen meedoet aan de draagvlakpeiling.

MUZIEK ONDERWIJS

judith-van-houteWe hebben voor de school een nieuwe muziek docente gevonden. Zij studeert aan het conservatorium voor docent Muziek. Haar naam is Judith van Houte. We zijn erg blij met haar komst. Zij zal op dinsdagmiddag muzieklessen verzorgen. Steeds wisselend groep 3,4 en 5 en 6,7 en 8. Ook heeft zij een rol tijdens de culturele avond.

HOOFDLUIS

Afgelopen week hebben we weer hoofdluis controle gehouden. Fijn dat de hele school nu luisvrij is!

Dank aan alle hulpouders bij het controleren.

CPC-LOOP 2017

Op zondag 22 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. OBS Benoordenhout neemt ook dit jaar deel. Inschrijven: groep 1 t/m 4: Ernst & Bobbie kinderloop (1 km) en groep 5 t/m 8: Jeugdloop (2,5 km). Ook kan een kind uit groep 3/4 (naar eigen inzicht van de ouders) voor de Jeugdloop worden ingeschreven 

Tarieven

1 km Ernst & Bobbieloop: €3 per kind: coachnummer voor de ouder €2 (max. 1 begeleider per kind)

2,5 km Jeugdloop: €4 per kind: coachnummer voor de ouder €2  (max. 1 begeleider per kind)

 

Scholendorp

Bij 50 leerling-deelnemers krijgt de school een kraam toegewezen in het scholendorp op het Malieveld. Deze kraam is een handig en gezellig verzamelpunt om met elkaar af te spreken. Er is iets te eten en te drinken en je kunt er bijvoorbeeld je jas kwijt. De kraam zal permanent door ouders zijn bemand.

 

Inschrijven : Zo spoedig mogelijk per e-mail: mlmnoesen@gmail.com ovv:

  • voornaam + achternaam kind
  • groep kind
  • naam van begeleider

Hoewel nog ver weg, vragen wij degenen die mee willen lopen zich zo snel mogelijk aan te melden, zodat school alvast de aanmelding bij CPC in gang kan zetten. Zodra het definitief aantal deelnemers bekend is, volgen betaalgegevens voor de ouders. Voor programma en meer informatie zie: http://www.nncpcloopdenhaag.nl

 

Sportieve groet,

De Oudervereniging

BELANGRIJKE DATA

  • maandag 7 november: start: internationale week
  • donderdag 10 november: culturele avond
  • dinsdag 22 november 19.00 uur: MR vergadering
  • woensdag 23 november: 10-minutengesprekken