Nieuwsbrief 7 december 2018

In deze nieuwsbrief: kerstdiner en kerstborrel, nieuws van de OR

Kerstdiner en kerstborrel

Op donderdag 20 december is het alweer zover. Dan hebben we een kerstdiner voor alle leerlingen van de school in de klassen. De leerkrachten zullen met de ouders van de groepen overleggen over de gerechtjes die iedereen meeneemt. Op het zelfde moment is er weer een gezellige kerstborrel voor ouders op het schoolplein. Deze wordt georganiseerd door de OR.

Hierbij het verzoek aan jullie om naast de gerechtjes voor de klas ook wat lekkere hapjes voor deze kerstborrel op het schoolplein mee te nemen.

Programma 20 december:

  • 17.15 uur: deur open
  • 17.30-18.30 uur: kerstdiner en kerstborrel
  • 18.30 uur: ophalen van de kinderen in de klassen

Nieuws van de OR

De OBS Benoordenhout is een kleinschalige buurtschool met gezellige activiteiten voor kinderen en ook soms voor de ouders. Vind jij het ook belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren? Aan het wel en wee van de OBS Benoordenhout? Geef je dan op als lid van de Ouderraad! De OR is verantwoordelijk voor het Zomerfeest, de Kerstborrel en de Kids Club. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen we deze activiteiten niet organiseren. We zijn per direct op zoek naar 2 nieuwe leden. De tijdsbelasting is beperkt: er zijn 4-5 vergaderingen per jaar, in de avonden.  Interesse? Meld je bij Joris Geeven (0655434914)

Belangrijke data:

  • donderdag 20 december 17.30-18.30 uur: Kerstdiner en kerstborrel
  • vrijdag 21 december: alle leerlingen 12 uur VRIJ!
  • maandag 24 december tot en met vrijdag 3 januari: Kerstvakantie