Notulen MR vergadering 15 januari 2018 (concept)

MR-vergadering 15 januari 2018 19.00 uur

 1. 1.Opening
  Aanwezig:
  Oudergeleding: Frank Woud  (voorzitter), Matthijs Assink
  Personeelsgeleding: Warisha Matai (notulist), Idelette Keus, Michele van der Laan, Marlijn van Dijk, Annelies van Eijk
  Gast: Erik Velthuijs

  • Notulen vorige vergadering/actielijst– Notulen vastgesteld
   – Petra: 50 tips voor de MR, deze opnieuw mailen aan MR
   – Petra: Actielijst bijwerken!
 1. 2.Ingekomen post
  Geen bijzonderheden
 2. 3.Mededelingen voorzitter
  Geen bijzonderheden
 3. 4.Mededelingen directie
  – Betalingen overblijf: achterstanden zijn er veel dit jaar. Komende maand wordt gevraagd de tweede periode te betalen. Ouders die bedrag niet voldoen, daar kunnen de kinderen niet van overblijven.
  Matthijs stelt voor: mededeling in nieuwsbrief.
  – Eén-aanmeldleeftijd is aangepast naar 3 jaar. vanaf nu kijken we een keer per jaar hoeveel aanmeldingen we hebben. In ieder jaardeel kunnen 8 lln worden aangemeld. Zo kunnen we een klas vormen van max 32 lln
  – Het nieuwe schoolplan wordt voor de zomervakantie goedgekeurd ook door MR.
  – Het oude schoolplan is geëvalueerd en speerpunten zullen binnenkort besproken worden in de teamvergadering. (Oude schoolplan staat op website). Vanuit het schoolplan wordt ook een jaarplan gemaakt, zodat je doelen concreet maakt naar activiteiten en verbeterpunten. Plan wordt naar MR toegestuurd en vraag aan MR: kijk hier kritisch naar. Begin maart zal de eerste opzet af zijn.
 4. 5.Veiligheid
  – Actielijst Annelies: veiligheidscheck laten doen in het gebouw
  – Hekwerk schoolplein beschadigd: offerte hekwerk/schutting aanvragen (Marlijn)
 5. 6.Communicatie
  – Actieve uitnodiging MR mist
  – 5-3 volgende vergadering: vooraankondiging in nieuwsbrief (schoolplan)
  – foto’s v d website gehaald
 6. 7.OR/MR avond (nieuw thema)
  Actiepunt: Annelies: stuurt voorstel door (verwennen en begrenzen in de opvoeding)
 7. 8.Internationale week
  Marlijn/Michele/Idelette spreken met Martijn af wat de afspraken worden
  Matthijs stuurt Jorge naar Matthijs: 18/3
 8. 9.Begroting
  – toegelicht
  – verduidelijkings vragen van de MR
  – begroting is nog niet officieel vastgesteld, daarom nog niet rondgestuurd, maar mocht wel worden besproken in de MR
  Zodra deze is goedgekeurd, wordt deze rondgestuurd en in de vergadering goedgekeurd.
  – volgende vergadering: begroting goedkeuren
 9. 10.(zwarte) piet
  In september wordt door het team en sinterklaascommissie besloten hoe we het sinterklaasfeest vorm gaan geven. Hierna naar MR door en daarna in nieuwsbrief met uitnodiging voor ouders waarin teamgeleding hun keuze motiveert
 10. 11.Rondvraag
  Blokschrift volgende keer op agenda : evaluatie
  studiedagen?
  De Nationale Buitendag: misschien leuk? – Warisha en Tessa
 11. 12.Afsluiting