Notulen MR vergadering 20 november 2018

Aanwezig: Frank Woud, Matthijs Assink, Petra Hietbrink, gast: Phillip Edwards,

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering/actielijst
  – wat willen we op de agenda voor dit jaar
  – vergaderdata komend jaar vaststellen
 • Namen voor de klassenouders app
 1. Ingekomen post
  Geen.
  Petra heeft 50 tips doorgemaild
  GMR uitnodiging
  – Gezonde school
  Annelies vraagt Jacqueline een stukje te schrijven met gezonde suggesties voor de nieuwsbrief- koppelen aan overblijf
 2. Mededelingen voorzitter
  geen
 3. Mededelingen directie
  – vakantiedagen tot 2022 zijn vastgesteld vanuit HHS
  – de dag voor prinsjesdag wordt studiedag, deze kunnen we vast mededelen
 4. Veiligheid
  geen bijzonderheden
 5. Communicatie
  Mijn Schoolinfo – Er is geen groepsoverleg in MSI mogelijk, geluid is dat een gemis is
 6. Ouder tevredenheidsonderzoek
 • Huiswerk
 • Rapportgesprekken vanuit OT meegenomen
  eerste rapportgesprek: in nov omdat ouders feb te laat vinden
  muiswerk als huiswerk doorgevoerd en team heeft maandag 19-11 training gehad en je kunt huiswerk adaptief maken
  muiswerk: voornamelijk taal en rekenen. Leerwerk nog wel op papier
  OTO wordt 1x per twee jaar afgenomen. Deze is verplicht vanuit DHS.
  Mooie resultaten
 1. Evaluatie or/mr avond
  Veel positieve reacties.We hadden meer ouders verwacht
  Er is nog een mogelijkheid van Eowyn voor een teamtraining 
  Nieuw thema bedenken voor OR/MR avond
 2. Zwarte piet

Naar aanleiding van een mail van een ouder: zijn er dit jaar nog zwarte pieten of enkel roetveegpieten?  Beleid DHS is doorgevoerd.
Mr heeft besloten roetveeg en zwarte pieten in lijn met sinterklaasjournaal

 1. Rondvraag
  – oudergesprekken : legenda bij de rapporten gewenst
 • Wc : urinoirs vervangen verzoek is neergelegd
  Volgende keer op de agenda: de internationale week
 • Leerlingenraad : volgend jaar weer oude leerlingenraad praatje willen houden, zij kunnen de verkiezingen op zich nemen
 • Begroting op de volgende agenda