Ouderavond/verbeterplan

Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden behandeld en waarin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de twee clubs, werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen in de school.

De presentatie ontwikkelde zich van een aanvankelijk zorgelijke situatie tot een beeld waarin duidelijk werd gemaakt dat de school bezig is die zorgelijk situatie ver achter zich te laten.

De grote groep ouders die aanwezig was, voelde die zorg ook en maakte bij het begin ook duidelijk dat ze schrokken van de geschetste praktijk. Naarmate het verhaal vorderde veranderde dat gevoel.

Het werd duidelijk dat de school gekozen had voor een radicale verbeteraanpak. De aanvankelijke schrik veranderde in hoop en verwachting en voor veel ouders al in gevoelde praktijk. Het was heel mooi om te horen hoe ouders de ingezette veranderingen ervaren. Het was ook mooi om te horen hoe leerkrachten de veranderingen ervaren. Kortom, de presentatie van alle zaken die we gestart zijn en de komende tijd gaan oppakken gaf een gevoel van enthousiasme en vertrouwen. Dat werd door ouders ook uitgesproken.

Dat uitgesproken vertrouwen was voor mij als directeur fijn om te horen maar zal de docenten, die het allemaal uiteindelijk moeten uitvoeren, ook goed gedaan hebben.