Ouderbijdrage

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.
De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt u -bij voorkeur aan het begin van het schooljaar- overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Extra bijdragen voor het leermiddelenfonds
Wij zijn als school zeer verheugd dat een aantal ouders een vrijwillige leerlingenfonds bijdrage doen die gebruikt wordt om extra schoolmiddelen als lespakketten aan te schaffen.

Indien u een bijdrage wilt geven dan kunt u dat doen op rekening NL35INGB0007210564
t.n.v. Penningmeester Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag, onder vermelding van leermiddelenfonds.