Het schoolplan

U kunt het OBS Benoordenhout schoolplan 2019-2023 hieronder als PDF bestand lezen en desgewenst downloaden.