Het schoolplan

U kunt het OBS Benoordenhout schoolplan 2015-2019 hieronder als PDF bestand lezen en desgewenst downloaden.