Berichten

Aankondiging MR vergadering

Op dinsdag 18 november a.s komt de Medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar.

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en -via hen- de leerlingen. De MR adviseert de directeur en vertegenwoordigt in voorkomende gevallen het bestuur.

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel bij het bestuur van onze school (stichting “De Haagse Scholen”). De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen/wijzigen van een aantal zaken met betrekking tot het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: de schoolgids, het schoolplan enzovoorts. Een minder vergaande bevoegdheid is de adviesbevoegdheid betreffende zaken als personeel en organisatie van de school.

Heeft u onderwerpen die u graag aan bod wil laten komen in de MR?
Neem contact op via mr@obsbenoordenhout.nl