Berichten

Wanneer mag mijn kind wennen op school?

Peuters die bijna vier jaar zijn mogen volgens de wet op het Basisonderwijs gebruik maken van zogenaamde “wendagen”. Dit wennen is bedoeld om voor de kinderen de overstap van peuter naar kleuter te vergemakkelijken.

In de praktijk is gebleken dat wanneer kinderen in de loop van het schooljaar vier jaar worden ze hier echt profijt van hebben. Ze komen, een maand voordat ze jarig zijn, een paar ochtenden meedraaien (in totaal vier keer). Deze ochtenden spreekt u af met de betreffende leerkracht.

Voor kinderen die vlak vóór of in de zomervakantie vier jaar worden, is het wennen niet altijd even zinvol: de laatste weken van een schooljaar zijn druk en de groepen zijn dan erg vol, dus is er geen rustige omgeving om te wennen.

Na de vakantie zijn de oudste kleuters overgegaan naar groep 3 en is de groep kleiner. De praktijk leert dat kinderen dan sneller wennen omdat voor alle kleuters in de klas de situatie gewijzigd is.

Ook voor kinderen die rond de december maand jarig zijn heeft het vaak niet veel zin om te komen wennen; dit in verband met de spanning van de diverse feesten. Meestal is een start direct na de kerstvakantie beter.