Berichten

Hoe vaak verstuurt de school een nieuwsbrief?

De school streeft ernaar tweewekelijks een nieuwsbrief te versturen naar alle ouders/verzorgers. In deze nieuwsbrief staan veelaf korte verslagen over waar de leerlingen en de school mee bezig zijn. Ook vindt u er informatie over andere belangrijke schoolzaken, vrije dagen, vakanties enzovoorts.

De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Het is dus belangrijk dat u ons voorziet van de juiste mailadressen. U kunt dit doorgeven via administratie@obsbenoordenhout.nl.