Berichten

Wat verwachten wij van u als ouder/verzorger?

Dat u uw kind op tijd naar de klas brengt. Om 08.30 uur beginnen de lessen en is de buitendeur dicht. Kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar de klas gebracht worden,  ouders/verzorgers kunnen dan even in de klas blijven en rustig afscheid nemen. Wij verzoeken u voor 08.30 uur de klas te verlaten zodat de les kan beginnen. De oudere kinderen verzamelen op een vaste plaats op het schoolplein en gaan rond 08.25 uur onder begeleiding van de leerkracht naar binnen. Het is niet de bedoeling dat die ouders mee naar binnen gaan.