Berichten

Waarom zijn er studiedagen?

Scholen mogen per jaar zeven schooldagen indelen als studiedagen voor de leraren.

Tijdens deze studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de leraren staat te stellen continue beter in te spelen op de leerlingen als groep, als individu en de onderwijsmethoden.

Zo zijn begin 2015 b.v. de onderwerpen DIM en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen aan bod gekomen.

DIM
DIM staat voor Directe Instructie Model. DIM gebruiken we bij alle lessen waarbij instructie noodzakelijk is en waarbij het om kunnen gaan met verschillen in de ontwikkeling van het kind relevant is. Met andere woorden; de leerkracht moet in de les rekening houden met de snelle leerling en het kind dat wat meer moeite heeft met de stof. Daarbij gaat het specifiek om de instructie en de verwerking van de lesstof. In het DIM model staan een aantal aspecten centraal. Twee hiervan zijn:

  1. Het doel van de les.
    Met andere woorden; wat moet je aan het eind van de les weten of kunnen? Wat heb je precies geleerd? Daarbij is het belangrijk dat het doel zo concreet mogelijk wordt geformuleerd. Doelstellingen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan lessen, ze inkaderen en meetbaar maken.Wat maakt een doelstelling nuttig en effectief? Daarvoor kun je een aantal criteria definiëren. Daarbij moet je denken aan Haalbaarheid. Je moet natuurlijk wel reëel blijven. Complexe zaken kun je niet in één les leren. Daar heb je meer lessen voor nodig. Dan moet je de doelstelling splitsen in deeldoelstellingen. Een effectieve doelstelling is Activiteitsturend. De activiteit die je in die les kiest moet voortkomen vanuit de doelstelling. Een goed geformuleerde doelstelling beschrijft de Meest belangrijke stap in de weg naar verdere ontwikkeling. Tenslotte moet een doelstelling goed Meetbaar zijn. De leerkracht moet zich daarom bij iedere les met betrekking tot de doelstelling de HAMM-vraag stellen.
  2. De evaluatie van de les.
    De leerkracht zal aan het eind van haar/zijn les altijd moeten weten of de les geslaagd is. Is het doel gehaald? Dat zal gecontroleerd moeten worden. Dat kan op verschillende manieren, maar meest belangrijke is dat het ook echt gebeurt. Uiteindelijk is het resultaat van de les weer het uitgangspunt voor de volgende les.

Bij OBS Benoordenhout observeren de leraren lessen bij elkaar. Op dit moment zijn twee leerkrachten extra geschoold in het bovengenoemde model. Daarnaast zijn ze geschoold in het observeren en het nabespreken van lessen bij collega leerkrachten (coach de coach). Door het observeren en nabespreken van de lessen halen we meer effect uit de nascholingsactiviteiten en maken we van alle leerkrachten nog betere leerkrachten.

Conflict
Op school kijken we continue hoe de docenten het beste om kunnen gaan met kinderen die een conflict hebben. Hiervoor hebben wij een strategie aangenomen die er niet op gericht is om diepgaand uit te zoeken wie de schuldige is, maar gericht is op het gevoel van de kinderen. Wat doet het met je en hoe kunnen we het oplossen? Wat heb je daarvoor nodig?  OBS Benoordenhout heeft de criteria geformuleerd waar een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aan moet voldoen. De bedoeling is dat we in schooljaar 2014/2015 een keuze maken ten aanzien van deze methode en dat deze in schooljaar 2015/2016 geimplementeerd wordt. Meest belangrijke criteria zijn: preventief, cyclisch en breed gericht op maatschappelijke onderwerpen. Een methode die naast de omgang in het dagelijks verkeer ook allerlei maatschappelijk beladen onderwerpen bespreekbaar maakt.

 

De studiedagen zijn dus bedoeld om de leraren staat te stellen continue beter in te spelen op de leerlingen als groep, als individu en de onderwijsmethoden. Hier hebben de leerlingen uiteraard groot profijt van.