Wat gebeurt er allemaal in de kleutergroep?

In de kleuterklas wordt de basis gelegd voor de verdere schoolontwikkeling. Kinderen leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. Kinderen leren hier de begrippen die nodig zijn om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt er spelenderwijs gewerkt aan de concentratie en de grove- en fijne motoriek. Alles wat in een kleutergroep wordt gedaan is ter bevordering van een goede ontwikkeling van uw kind. Maar… voorop staat dat uw kind met plezier naar school gaat!